Välkommen! :-) 
I kolumnen till vänster skriver du din Pythonkod.
I kolumnen i mitten körs ditt program.
  kolumnen till höger fungerar som ritblock till t.ex Turtle.