Archives

All posts for the month mars, 2015

bandicam 2015-03-26 17-30-39-491 bandicam 2015-03-26 17-31-21-355

 

Inget ont om MakroLab till Sphero, men det här är något vi ska testa en hel del framöver. Programmet kopplar ihop Sphero med Ipad via Bluetooth. Programmeringen har flera likheter med Scratch och dess blockliknande design; koppla ihop blocken för att få ut önskat beteende. Det är lätt att komma igång med och kan tydligen kopplas mot andra enheter, till exempel flygande drönare.

Scratch!

Scratch!

Makey Makey

Makey Makey + trolldeg + koppartejp = spelkontroll

Göteborg MakerDays var en blandning av workshops och intressanta föreläsningar kring ämnet Makerspace. Som arrangör stod Chalmers, Interactive Institute (ICT) och Göteborgs universitet. Carl Heath som till vardags är forskare och utvecklare på ICT ledde arrangemanget. MakerDays handlade om att förstå själva konceptet med att digital teknik är ett av många material. Tekniken ska hjälpa oss att skapa och vara kreativa, och när vi dessutom förenar det med utbildning blir det desto mer intressant. Tekniken vi talar om var tidigare dyr, men har nu gått ner i pris och därmed kan vi använda oss av det i utbildning. Vi fick pröva 3D-skrivare, enkortsdatorerna Arduino och Raspberry Pi, men också olika ledande material som textilier, koppartejp och ledande färger som lyste upp LED-lampor och kopplades mot sensorer.

Arbetet på universitetet syftar till att ta fram en svensk modell för digitalt skapande, istället för att bara kopiera det som händer i andra så kallade föregångsländer. Man samarbetar till exempel även med Fab Foundation. För att modellen ska bli verklighet i den svenska skolan krävs det att vi lärare är inställda på att använda IT-tekniken som ett verktyg, framförallt ämnesövergripande eftersom flera förmågor då tränas. Alla material och digitala verktyg till trots så är det ju i grund och botten ett förhållningssätt inom oss själva; att tänka i termer av vad ska jag skapa, istället för vad ska jag köpa. Det gäller att utmana det etablerade, utforska det okända och berika det erfarna. Vi ska dra lärdomar av det vi gör i skolan och anamma tänket att våga misslyckas. Det är inget fel med att misslyckas, utan i misslyckandet lär vi oss och kommer en bit närmare lösningen. Efter varje workshop ägnade vi en stund åt att komma på lektionsförslag för de olika materialen vi jobbat med, till exempel i engelska, teknik, matematik. Vad resultatet blir får vi återkomma till längre fram.

Klicka på fliken ”Makerspace” uppe till höger om ni vill se fler foton.