Archives

All posts for the month februari, 2015

IMG_6537 IMG_6536

Med browserbaserade ritprogrammet Tinkercad lär sig eleverna grunderna i att modellera föremål på sina Chromebooks. Det är ett väldigt intuitivt redskap som också tillåter avancerade ritningar. Lätt att lära men vi rekommenderar att man tar med sig en mus för att hantera kontrollerna smidigare. Just nu är det pröva och testa som gäller. Sedan kommer uppgiften att gå ut på att designa ett föremål som löser ett problem på något sätt. Produkten ska vara funktionell och genomtänkt och då måste man förstås testa och göra om tills det håller en viss standard. Eleverna får sedan presentera sin produkt på engelska. Något de börjar bli ganska vana vid. Om vår 3D – skrivare är samarbetsvillig kommer vi att skriva ut elevernas små skapelser, så de får något att hålla i.

 

 

Om ni tycker att hemsidan inte uppträder normalt så stämmer det. Menysystemet fungerar inte som det ska, vilket betyder att besökare inte har tillgång till elevbloggar och annat material. Vi beklagar detta.

Ibland känns det som att vi befinner oss i en ständig loop, och då är det ju rätt viktigt att känna till break – kommandot. Nej, skämt åsido, men det är viktigt att utvärdera vad man gör. Vid terminsstarten hade vi landat i ett tänk om vad vi ville med profilen. När lite mer än halva läsåret gått kan vi konstatera att vi vet mer, och bättre. Det förs många samtal om programmering på schemat – hur viktigt det är, vilka förmågor som tränas och hur viktigt det är att utvecklas för att den svenska skolan ska vara internationellt konkurrenskraftig. Många kloka tankar om internationellt och kommunalt ansvar. Intressanta initiativ pågår i Sverige – det rör på sig. Tittar man utanför landets gränser så blir man emellanåt rätt avundsjuk. Tänker särskilt på England som verkligen har gjort något och infört programmering. Vi inspireras till stor del av just deras verksamhet. För att inte tala om Raspberry Pi Foundation som ständigt växer och som bidrar till andra intressanta avknoppningar. Man kan bara hoppas att vi kan få till stånd samma förändring i Sverige. Sen är det ju givetvis så att vi måste finna vår egen väg och vad som passar den svenska skolan. Och, det är just det arbetet vi är mitt uppe i nu – i det lilla, på lokal nivå. Alléskolan är en skola som är väldigt förändringsbenägen. Att pröva nya vägar och lära av sina misstag tillhör vår grundinställning.

Syftet med Alléskolans programmeringsprofil är, enkelt uttryckt, att hitta vägar att lära ut programmering i kombination med ämnena. Med den här sidan vill vi visa vårt och elevernas arbete. Det ställer krav på att uppdatera sidans innehåll, något som är vår ambition så klart. Tittar vi bakåt så inledde vi med Scratch och unplugged programming. Elevernas arbete kopplades mot engelskämnet och de gjorde berättelser på engelska. Dock tyckte de att Scratch var för barnsligt. Något som till viss del kan förstås eftersom de går i årskurs 8. Vi introducerade dem sedan för Python genom Codecademy. Belöningssystemet i CC är briljant! Man tävlade om vem som kommit längst och fått flest ”badges”. Förvisso är Python-kursen på engelska, men hela profilens upplägg är kopplat mot engelskämnet så det gav bra träning.  Dessutom ville vi få in att jobba med bloggar mot en verklig mottagare, och naturligt blev då att även de skrevs på engelska. Ytterligare en aspekt på bloggarna är att eleverna ges möjlighet att reflektera över arbetet och över sin inlärning. Senare delen av höstterminen ägnades åt vår vän Sphero. Detta var en klar hit och med den lärde de sig programmering samtidigt som teknikämnet kopplades in. Uppgiften att planera och konstruera en hinderbana gav träning i samarbete. Vi ska nämna att det mesta arbetet görs i grupp eller två och två.

Vårterminen är igång och för elevernas del handlar det mycket om att lära sig programmera i Python. Vi använder Raspberry Pi och eleverna turas om att vara programmerare. Vår tanke är att publicera enkla lektionsmaterial på hemsidan som ska vara nedladdningsbara för vem som helst. Längre fram ska vi jobba mot en del av målen i musikämnet genom att skapa musik i Sonic Pi. Även det materialet ska presenteras här. Utöver detta planerar vi en workshop ihop med ett lokalt teknikföretag för att visa på vilken framtid som finns i den här sektorn.

Gå gärna in och titta på de olika flikarna. Vi gör förändringar kontinuerligt, så ha överseende med att allt inte är färdigt. Det är profilens första år och vi lägger vägen medan vi går på den.