Archives

All posts for the month november, 2014

Det är alltid intressant att diskutera utbildning och särskilt vad vi gör på Alléskolans programmeringsprofil. I tisdags besökte vi Yrkeshögskolan i Linköping som ligger i Mjärdevi, ett område som lyder under kommunens slogan ”Där idéer blir verklighet”. Vi ombads att berätta om vårt arbete: vad vi gör, hur vi jobbar och varför vi gör det. Det är viktigt att nå ut och kanske föder det nya tankar om hur vi ska forma morgondagens utbildning.

Yrkeshögskolan erbjuder i dagsläget en mjukvaruutbildning på 2 år. Studenterna lär sig programutveckling, att programmera i Java men även flera andra språk.  Det var givande att möta äldre studenter och få ta del av deras tankar om vad de hade önskat av sin högstadietid för att vara bättre rustade angående IT-kunskaper. Att lära sig programmering är inte lätt och en fördel hade varit att få ”leka” in det tidigare i skolan. Gärna i högstadiet men helst tidigare, menade de. Och så är det! När vi ser våra elever och deras kreativitet, deras vilja att ta tag i saker och ”out of the box” – tänkande, ja, då vet man att vi gör något rätt. Eleverna behöver få träna problemlösning genom programmering på olika sätt, de behöver ”duschas” i det.