Archives

All posts for the month september, 2014

Detta bildspel kräver JavaScript.

PROGRAMMERING PÅ ETT KUL SÄTT

Sedan terminsstarten har vi jobbat med grunderna i Scratch. Eleverna har ritat kvadrater, cirklar och andra former. De har lärt sig hur man får figurer att röra på sig och även testat på loopar. Men för att befästa grunderna ville vi tidigt variera undervisningen genom att introducera eleverna för ”unplugged” programming (programmering utan dator) . Vi ville också träna eleverna i samarbete och problemlösning, vilket den här övningen lämpar sig väldigt väl för.

ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE

Den här övningen passar bra för ämnesövergripande arbete. Inledningsvis skulle eleverna hitta på en miljö där allt utspelade sig med en karaktär och ett problem som måste lösas. Den här ”storyn” redovisade de för övriga klasskompisar. Därigenom nådde vi både muntliga och skriftliga mål i svenskämnet. Efter projektet kommer eleverna att få reflektera över uppgiften (samarbetet, vad de lärt sig och vad programmering i sig är) i sina bloggar (hittas under fliken ”Elevbloggar”). En fortsättning på det här projektet blir att våra profilelever ska få undervisa yngre elever på mellanstadiet i programmering utan dator. På så vis når vi de entreprenöriella målen med att ha en ”verklig” mottagare. Info om detta kommer längre fram här på hemsidan.

GE TYDLIGA INSTRUKTIONER

En utmaning var att ge tydliga instruktioner. Innan själva övningen drog igång diskuterade vi begreppet algoritmer. Att en bra algoritm leder till att ett problem blir löst, att den har rätt nivå på detaljerna, att instruktionerna ligger i rätt ordningsföljd och att den täcker alla möjliga alternativ med praktiska lösningar. Vår bana gav inte mycket utrymme till att hitta på alternativ för olika lösningar, men det går ju självklart att öka svårighetsgraden och därmed introducera eleverna för andra programmeringsbegrepp. Nästa utmaning låg i att designa symboler som fungerade på vem som helst. Det ledde också till en del komiska rörelsemönster. Gruppens symboler sammanställdes sedan i en lista med tillhörande förklaring.